اولویت ها و فرصتهای سرمایه گذاری شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقیشهر تبریز به عنوان شهر اولین ها و مرکز استان آذربایجان شرقی بزرگترین شهر منطقه شمالغرب کشور دروازه وکریدور اقتصاد اروپا نقش مهم و موقعیت استراتژیک صنعتی اقتصادی برخوردار است . با وجود شهرک صنعتی سرمایه‌گذاران خارجی و فعالیتهای گسترده صنعتی در شهر تبریز از یک سو و جاذبه‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی و خوش آب و هواترین شهر از مزیت نسبی و ظرفیت های فراوان سرمایه گذاری بهره مند ساخته است . از این رو مدیریت آب و فاضلاب از منظر خدمات رسانی در تبریز مفتخر است در دوره جدید دورنمایی بلند مدت طراحی و شرایط مناسب به ویژه طرحهای سرمایه‌گذاری برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم آورده است امید است با یاری خداوند منان ، همت پشتکار همکاران بتوانیم گام بلندی در جهت پیشبرد اهداف و توسعه صنعت آب و فاضلاب برای میهن اسلامی ایران برداریم.
 

از بزرگترین توفیق الهی، فرصت خدمات رسانی و تلاش برای بهبود ارتقا کیفیت آب، دفع فاضلاب که موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است که زمینه بروز ارائه چنین خدماتی در شرکت آب و فاضلاب استان فراهم کنیم و اما با چالش‌های سنگین همراه است. بی گمان هیچ تردیدی حلقه مفقوده در مدیریت خدمات رسانی سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم آوردن بستر مناسب برای مشارکت بخش‌های داخلی و خارجی در فرآیند تصمیم سازی و فعالیت‌های اجرایی شهری است، دستتان را به گرمی می‌فشاریم در مسیر توسعه شرکت آب و فاضلاب از همه عزیزان که می‌توانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند دعوت می‌نماییم .
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی امروزه به دلیل رشد فیزیکی شهرها و گسترش شهر نشینی و شاهد افزایش و توسعه مناطق روستایی و تنوع نیازهای زندگی شهری که سرمشق نیازهای اولیه آب است بدون شک شرکتهای آب و فاضلاب ها با تکیه بر منابع عالی محدود خود تنها می توانند پاسخگویی نیازهای اولیه تامین آب سالم باشد و منابع درآمدی موجود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور صرفا می‌توانند تامین کننده هزینه‌های نگهداری تاسیسات حیاتی و احداث  زیر ساختهای ضروری زندگی شهروندان باشند. در این راستا مشارکت مفهومی کلیدی برای تحقق رونق اقتصادی و پویایی اجتماعی است که شرکت آب و فاضلاب استان با مطالعات و شناسایی فرصتهای سرمایه‌گذاری آماده مشارکت با سرمایه‌گذاران در مسیر رویکرد شرکت تسهیل فرآیند برای تحقق مشارکت بصورت برد برد می‌باشد.


اولویت ها و فرصتهای سرمایه گذاری شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی:
ردیف عنوان فرصت سرمایه گذاری حجم سرمایه گذاری موردنیاز موقعیت اجرای طرحهای سرمایه گذاری مجری طرحها یا سرمایه پذیر امکانات
1 کارخانه تولید آب بسته بندی حسب مفروضات مدل مالی شهرک صنعتی عالی نسب شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی زیرساختار انرژی مهیاست
2 راه اندازی کارخانه لوله سازی حسب مفروضات مدل مالی تبریز-جاده سنتو جنب فیال بتون شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی همه امکانات مهیاست
3 نیروگاه بیوگاز حسب مفروضات مدل مالی قراملک- تصفیه خانه فاضلاب تبریز شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی  
4 باغ موزه فرهنگی – ورزشی- گردشگری- تجاری حسب مفروضات مدل مالی تبریز- پارک بزرگ ائل گلی جنب هتل پارس تبریز شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی  
5 تولید کود آلی و کمپوست حسب مفروضات مدل مالی تصفیه خانه های فاضلاب استان شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی  
6 احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب مراغه حسب مفروضات مدل مالی مراغه- روستای پهرآباد بعداز فنی حرفه ای شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی  
7 احداث تصفیه خانه فاضلاب هشترود حسب مفروضات مدل مالی هشترود- بعداز روستای علی آباد شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی  
8 احداث تصفیه خانه فاضلاب شیستر حسب مفروضات مدل مالی   شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی  
9 تکمیل تصفیه خانه فاضلاب هریس     شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی  
10 تکمیل تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر     شرک آب وفاضلاب استان آذربایجانشرقی  
11 تکمیل تصفیه خانه فاضلاب خسروشاه        
12 فروش پساب تصفیه خانه های فاضلاب        
 
 
از همه سرمایه گذاری محترم  داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری با طرحهای فوق  دعوت بعمل می آید.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر به دفتر سرمایه گذاری وتوسعه مشارکت شرکت آب وفاضلاب استان واقع در بلوار29 بهمن جنب دانشگاه تبریز شرکت آب وفاضلاب استان ساختمان شماره2 طبقه اول اتاق111 مراجعه نمایند ویا با تلفن 04121414412 مستقیم و تلفن همراه  09143000199 آقای مهندس نصیرپور تماس حاصل نمایند.
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه بیست و یکم فروردين 1402
  • توسط بابک حسن پور
  • تعداد بازدید صفحه : 1983