پیشگیری ، نظارت و مقابله با فساد

برنامه های شرکت در خصوص پیشگیری ، نظارت و مقابله با فساد
 
با عنایت به ایجاد دفتر پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در چارت جدید شرکت و همچنین انتخاب مدیر این دفتر به عنوان دبیر کمیته ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، و با توجه به مصوبات کمیته سلامت اداری و همچنین کمیسیون توسعه مدیریت، توسعه فعالیتهای دفتر مورد توجه بوده و در این راستا اقدامات ذیل صورت گررفته است:
1-  بازنگری درترکیب تیم های بازرسی و فعال سازی آنها در قالب سه تیم مجزا شامل مسئول تیم و مسئولین تخصصی از بخش های مشترکین، بهره برداری ، مالی و اداری و صدور ابلاغ آنها
2- تهیه و تدوین مدارک و مستندات مربوطه شامل روش اجرایی سلامت اداری، کتابچه راهنما، چک لیست های عمومی و تخصصی(مشترکین، بهره برداری ، مالی و اداری)
3- ابلاغ مستندات تهیه شده برای کلیه مناطق و واحد های تابعه شرکت
4- برگزاری جلسات توجیهی بصورت منطقه ای برای مدیران و مسئولین واحدها در مناطق توسط توسط مسئولین تیم های بازرسی
5- برنامه ریزی برای بازدید های دوره ای بمنظور اطمینان از اجرای بهینه بخشنامه ها و قوانین شرکت و صدور اقدامات اصلاحی لازم در صورت نیاز
6- ابلاغ بخشنامه های داخلی جهت پیشگیری از وقوع فساد توسط مدیر دفتر بازرسی
7- درخواست از مناطق برای رفع مغایرت های احتمالی مشاهده شده در بازدید ها و ارائه گزارش آنها
8- بازدید های دوره های مجدد با تمرکز بر مشاهده رفع مغایرت های قبلی
9-معرفی مدیران و مسئولین مناطق به کمیته انظباطی برای تشویق و یا تنبیه با توجه به نتایج و گزارش های بازرسی
مجموعه اقدامات فوق در کنار سایر فعالیت های بازرسی شرکت ضمن توجیه و آموزش مدیران و مسئولین مناطق به شناخت قوانین و رعایت آنها، اطمینان خاطر در مدیران ارشد شرکت جهت رعایت بخشنامه ها و قوانین شرکت فراهم نموده است. شایان ذکر است کلیه و مستندات موجود در دفتر بازرسی شرکت قابل دسترس می باشد.
 
ارتباط با دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات:
محل استقرار : حوزه ستادی- ساختمان شماره 1- طبقه سوم 
مدیر دفتر: آقای فردین اسماعیلی
شماره تماس: 21414476-041
پست الکترونیک:     Esmaeili-f@abfaazarbaijan.ir


 
  • تعداد بازدید صفحه : 6615