بهرام جعفری

-دریافت اهداف، سیاستها و خط مشی برنامه ریزی، سازماندهی و ایجاد هماهنگی به منظور اجرای برنامه ها در موعد مقرر.-نظارت بر چگونگی اجرای فعالیتهای بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب، برنامه ریزی جهت توسعه و اصلاح شبکه های توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب و تعمیر و نگهداری تاسیسات مربوط.-بررسی گزارشات بهره برداری، تحلیل نقاط ضعف و قوت برنامه ها و اتخاذ تصمیم در خصوص رفع نواقص احتمالی.-نظارت و کنترل بر چگونگی ارائه خدمات به مشترکین.-برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای مربوط به امور قرائت کنتور، توزیع برگ تشخیص، پاسخگویی و حل اختلافات مشترکین، کنترل مطالبات و قطع و وصل، و همچنین تشکیل و نگهداری سوابق مشترکین، امور مساحی و ممیزی، محاسبات، شناسایی انشعابات غیرمجاز و تغییر کاربری.-نظارت و کنترل در خصوص امور فنی و اجرائی شامل طراحی مهندسی، نظارت بر اجرای طرحهای توسعه و لوله گذاری و حصول اطمینان از انطباق مشخصات فنی کار با استانداردهای ذیربط.

ترک
سمت سازمانی:رئیس اداره آب و فاضلاب ترک

  • 04152372505
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/109/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید