قاسم ابراهیم زاده

اجرای آیین نامه ها ، نظام ها،استانداردها و دستورالعمل های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابلاغی شرکت  مهندسی آب و فاضلاب کشور ، برنامه ریزی ، نظارت ، پایش و ارزیابی مسایل مربوط به بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در قالب برنامه کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت اداری شرکت ، توسعه کمی و کیفی و انتقال خدمات قابل ارائه غیرحضوری در تمام زمینه ها منحصراً از طریق مرکز 122 ، پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان و جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه ، تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مدیرعامل  و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد .


محل استقرار : ستاد
سمت سازمانی:قائم مقام رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/124/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید