عیسی پورمحرم

 تهیه دستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات برای واحدهای ذیربط طبق دستورالعملهای ابلاغی ، همکاری و نظارت در تهیه، نگهداری، نقل و انتقال و مصرف مواد ناریه مورد نیاز طرحهای شرکت ، تطبیق و مقایسه سیاهه اجناس و لوازم با اجناس ورودی و خروجی به سازمان،تهیه و دریافت سلاح، مهمات، دستگاههای بی سیم و نظارت بر نحوه استفاده، نگهداری و نقل و انتقال آن‌ها با هماهنگی مدیریت و مسئولین مربوطه، انجام اقدامات و پیش بینی‌های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی،ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی، مراقبتهای حفاظتی از تاسیسات و اماکن و حفاظت از ونظارت بر گردش اسناد طبقه بندی شده و بایگانی محرمانه و انجام شرح وظایف حفاظت پرسنلی ، فیزیکی ، IT   ، اسناد و آموزش با هما هنگی مدیرعامل ، اداره کل حراست شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور و مرکز حراست وزارت نیرو 

محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

  • 33302321
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/126/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید