جاوید عظیم پور

محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:معاون منابع انسانی و تحقیقات

  • 33302442
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/18/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید