جعفر پور محمد نیک خصلت

اعمال مدیریت اجرایی طرح های توسعه و توزیع آب ،بررسی و تجزیه و تحلیل مشخصات فنی و عمومی مورد انتظار طرح های آبرسانی و توزیع آب ،نظارت و اعمال کنترل بر صحت کاربرد مصالح شامل شیرآلات ، لوله ، اتصالات و غیره ،حصول اطمینان از کیفیت مطلوب مصالح مورد استفاده طرحها و پروژه ها ،حصول اطمینان از انجام تعهدات پیمانکاران و همچنین مطابقت کار آنان با رویه ها و استانداردهای اجرایی متداول ،،بررسی و کنترل دقیق صورت وضعیت پیمانکاران طرح ها و پروژه ها و حصول اطمینان از مطابقت موارد مندرج با مفاد پیمانها و تایید یا اصلاح آنها ، ونظارت بر چگونگی عملیات اجرایی بازسازی تاسیسات و تجهیزات تامین و توزیع آب حسب درخواست واحدهای آب و فاضلاب شهری


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین،تصفیه و خطوط انتقال آب

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/23/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید