صمد شکری

-پاسخگوئي مناسب به تلفن هاي دفتر و مراجعين حضوري 
-هماهنگي و تعيين وقت ملاقات هاي حضورياشخاص با مدير عامل 
-تنظيم برنامه ملاقات و جلسات داخلي و خارجي مدير عامل 
-ارائه نامه هاي وارده جهت ملاحظه رئيس هيات مديره و مدير عامل بصورت روزانه 
-ابلاغ دستورات ، نامه ها و مراسلات به واحدهاي ذيربط حسب مورد 
-پيگيري به منظور آماده نمودن و ارسال دستور جلسات 
-پيگيري تلفني امور محوله با سازمانها ، ادارات ، نهادها و موسسات دولتي و مركزي 
-گزارش موارد مهم روزانه به مدير عامل 
-انجام اقدامات لازم به منظور تعيين وقت جلسات 
-تنظيم صورتجلسات مربوطه 
-تهيه پيش نويس مكاتبات و نامه هاي ضروري 
-جمع آوري و آماده نمودن اطلاعات مورد نياز مدير عامل و تهيه گزارشات و جداول آماري
-هماهنگي جهت تعيين وقت مدير عامل جهت مصاحبه با مطبوعات 
-انجام پيگيري هاي لازم جهت تايپ نامه هاي فوري و ضروري مربوطه از طريق مسئول دفتر
-انجام ساير امور ارجاعي مرتبط با شغل 

سمت سازمانی:مدیر دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل

  • 04133318871
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/3/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید