سیامک سوزنده

مستندسازی حوادث و رخدادهای غیرمترقبه ی شرکت و ارسال آن به مراجع ذی ربط، انجام مانورهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با همکاری شرکت های معین، تعیین اولویت های تأمین آب، بازسازی تأسیسات خسارت دیده و آب رسانی به اردوگاه ها و جلوگیری از ایجاد مراکز جمعیتی در حریم تأسیسات، مطالعه و آشنایی لازم مدیر و کارکنان دفتر با مجموعه ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی ، برنامه‌ریزی، نظارت، پایش و ارزشیابی مسایل مربوط به بهداشت، ایمنی و محیط زیست در قالب برنامه کمیسیون تحول و ارتقاء سلامت پیش بینی و احداث انبارهای ذخیره ی احتیاطی اقلام حیاتی، حساس و مهم جهت ترمیم سریع خطوط انتقال و توزیع آب پس از وارد شدن خسارات احتمالی


محل استقرار : ستاد


 
سمت سازمانی:سرپرست مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE

  • 3330460
  • https://abfaazarbaijan.ir/PChart/56/39/

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید