سید جعفر قمی

برقراری سیستم کاردکس و ثبت مشخصات اقلام وارده و صادره در سیستم و الصاق برگ مشخصات استفاده از سیستم کدگذاری (صنعت آب و فاضلاب) برای شناسایی هر یک از اقلام کالا،استقرار و چیدن کالاها به روش منطقی و استفاده منطقی از فضای انبار در این خصوص،انجام بررسی های لازم از نظر میزان مصرف کالاها و تعیین میزان حداکثر و حداقل موجودی برای هر یک از اقلام با همکاری و مشارکت واحدهای ذیربط،رعایت اصول و موازین ایمنی و حفاظت کالا در انبارها،همکاری به منظور انجام انبارگردانی و ارائه اطلاعات کافی به مسئولین ذیربطت و نگهداری دفاتر اموال شرکت،همکاری با امور مالی در فروش اموال اسقاطی،انجام امور تحویل و تحول مابین واحدها و کارکنان و تهیه صورتجلسات لازم،بازدید منظم از واحدهای شرکت ، صورت برداری و کنترل اموال تحویلی به آنها،کد گذاری اموال ، تهیه پلاک و نصب آن بر روی اموال وشناسایی اموال اسقاط و قابل تعمیر و انجام اقدامات لازم در این زمینه


محل استقرار : ستاد

سمت سازمانی:

  • 33318871

تماس با من

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق بخش زیر ارسال نمایید