#من_مراقب_آب_هستم

خدمات الکترونیکی مشترکین

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اطلاعیه ها

بازدید کارشناسان دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد استان از امور آب و فاضلاب اهر

کارشناسان دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد استان از امور آب و فاضلاب اهر بازدید و نحوه زون بندی شبکه و استقرار DMAمورد بررسی دادند.

تاکید بر افزایش همکاری آبفای استان با مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

دیدار ریاست مجتمع آموزش عالی آذربایجان با مدیر عامل شرکت آبفای استان در راستای توسعه آموزش های تخصصی صنعت آب و فاضلاب انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی عضو ستاد اربعین استان شد

استاندار آذربایجان شرقی طی حکمی مهندس خانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان را عضو ستاد اربعین منصوب کرد.

کسب رتبه برتر دستگاه اجرایی توسط شرکت آب وفاضلاب استان

شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی در اولین همایش دبیران دستگاه های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دستگاه اجرایی برتر انتخاب شد .
  شهر
  استان آذربایجان شرقی آب فاضلاب
  جمعيت تحت پوشش 3761015 2047410
  درصد جمعيت تحت پوشش  93.77% 51.04%
  تعداد کل مشترکین 1722876 903519
  تعداد کل شهرهای تحت پوشش 65 13
  تعداد کل روستاهای تحت پوشش 1554 3